На 13 март се очаква повишение на речните нива

12.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили, като по-значителни понижения са отчетени в долните течения на основните реки Искър, Осъм, Янтра и Русенски Лом с до -48 см. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -18 см до +6 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрирани са понижения до -18 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -35 см до +13 см. В следствие работа на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително колебание на речното ниво (-71/+70) на река Въча при м. Забрал. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -12 см до +6 см. Водните количества са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес през деня речните нива в по-голяма част от басейна ще са в процес на понижение, а водните количества ще са около праговете за високи води. От вечерните часове днес и на 13 март ще започне процес на повишение на водните нива на реките, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките Тимок, Тополовец, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста и Искър. На 13 март повишения ще има и в горното течение на река Вит, във водосбора на река Осъм и във водосбора на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 14 и 15 март речните нива временно ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки.

Във вечерните часове на 12 март и през нощта на 12 срещу 13 март 2018 г. има вероятност за поройни наводнения в резултат на валежи и висока влажност на почвите – във водосборите на реките западно от река Огоста (реките Габерска, Нишава, Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля,  Лом, Цибрица), река Огоста, в целия водосбор на река Искър под язовир Искър - специално внимание на притоците й в софийското поле - реките Владайска, Перловска,  Банкенска, Блато, Батулийска; горните части от водосбора на реките Росица и Видима - притоци на река Янтра.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водни количества на 13, 14 и 15 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес oт вечерните часове и утре в резултат на валежи ще се повишават водните нива на реките: над яз. Панчарево, реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Искрецка, Батулийска, Златна Панега и Гостиля. По-значителни повишения ще има на 13 и 14 март в средното течение и на 14 и 15 март в долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на река Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 13, 14 и 15 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива ще се понижават, а в периода 13-15 март се очакват нови повишения на речните нива. По-значителни ще бъдат в сутрешните часове на 13 март във водосбора на река Росица и в горното течение на основната река при Габрово. От сутрешните часове на 14 март ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основната река до сутрешните часове на 15 март. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес речните нива във водосбора ще продължат да се понижават. От 13 март и през следващите 2 дни във водосбора ще има нови повишения на речните нива (главно в горните и средни части от водосбора), вследствие на очаквани валежи. През следващите 3-4 дни водното количество на река Русенски Лом в района на с. Божичен ще бъде около жълтия праг за предупреждение. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под праговете за предупреждения.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.