На 13.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

13.06.2023г.

На 13.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни:

  • на 13.06 и през следващите три дни ще се повишават речните нива в Дунавски басейн както следва: на 13.06 - във водосборите на реките западно от р. Осъм и в горните части на водосборите на р. Осъм и р. Янтра; в следобедните часове на 14.06 - в старопланинските притоци на р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра и във водосбора на р. Искър над яз. Панчарево; в следобедните часове на 15.06 - във водосборите на реките западно от р. Осъм; в сутрешните часове на 16.06 - във водосборите на реките западно от р. Осъм; в следобедните часове на 16.06 - във водосборите на реките западно от р. Янтра;
  • на 13.06 и през следващите три дни ще има покачване на речните нива в Източнобеломорски басейн, както следва: в следобедните часове на 13.06 - във водосбора на р. Марица над гр. Пловдив, във водосбора на р. Тунджа над яз. Копринка; в следобедните часове на 14.06 - във водосбора на р. Марица над гр. Пловдив, във водосбора на р. Тунджа над яз. Копринка и във водосбора на р. Арда над яз. Кърджали; в следобедните часове на 15.06 - в рилските и родопските притоци на р. Марица; в сутрешните часове на 16.06 във водосбора на р. Марица (водосборите на р. Тополница, р. Луда Яна и р. Пясъчник); в следобедните часове на 16.06 - във водосбора на р. Марица над гр. Пловдив;
  • на 13.06 и през следващите три дни, речните нива в Западнобеломорски басейн ще се повишават както следва: на 13.06 в обедните и следобедните часове - в целия басейн; в обедните и следобедните часове на 14.06 - в планинските части на водосборите на р. Места и р. Струма; в следобедните и вечерните часове на 15.06 - във водосборите на р. Струма и р. Места; в следобедните часове на 16.06 - в целия басейн.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • в обедните и следобедните часове на 14.06.2023 г. във водосбора на р. Искър (водосбора на р. Бели Искър) (общ. Самоков) и във вечерните часове на 15.06.2023 г. във водосбора на р. Искър (водосбора на р. Перловска река) (общ. Столична);
  • в обедните и следобедните часове на 13.06.2023 г. в горното течение на р. Марица (р. Добрушевска) (общ. Самоков); в обедните и следобедните часове на 14.06.2023 г. по р. Марица (по основната река, водосбора на р. Ибър, водосбора на Стара река-Костенецка, р. Първенецка) (общ. Самоков, общ. Костенец, общ. Родопи);
  • в обедните и следобедните часове на 13.06.2023 г. във водосбора на р. Места (във водосбора на река Бяла Места) (общ.Якоруда); в обедните и следобедните часове на 14.06.2023 г. във водосбора на р. Места (във водосбора на река Бяла Места) (общ.Якоруда); в следобедните и вечерните часове на 15.06.2023 г. във водосбора на р. Места (във водосбора на р. Вотрачка, р. Белишка, р. Исток) (общ. Белица, общ. Разлог) и във водосбора на р. Струма (във водосбора на р. Рилска) (общ. Рила).

За 14 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд с гръмотевици в областите Монтана и Враца. Очаквани количества до 25 mm.

Подробна информация можете да намерите на http://weather.bg.