На 13.11 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения

13.11.2023г.

На 13.11 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейните ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и оттичане на 13.11 ще има повишения на речните нива във водосборите южно от р. Факийска вкл., възможни са  краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Бяла и долните части от водосбора на р. Арда. В следобедните и вечерните часове на 15.11, в резултат на валежи, ще има краткотрайни или незначителни повишения на речните нива в планинските части от Дунавски и Източнобеломорски басейн, южночерноморските реки и Западнобеломорски басейн.

Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ и на НИМХ.