На 14.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

14.06.2023г.

На 14.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. За Дунавски район по-значителни повишения са възможни:

  • на 14.06 в резултат на оттичане, все още ще има повишения в долните течения на реките Огоста, Вит и Осъм. В резултат на валежи на 14.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на водосборите на реките западно от р. Янтра. През следващите три дни в резултат на валежи ще има повишения на речните нива както следва: на 15 и 16.06, във водосборите западно от р. Русенски лом, а на 17.06 – във водосборите източно от р. Искър. Значителни повишения ще има както следва: в обедните часове на 15.06 – във водосборите на р. Лом, р. Огоста; във вечерните часове на 15 и през нощта срещу 16.06 – във водосборите на реките Искър (в софийското поле и старопланинските притоци), в планинските части от водосбора на р. Вит; през деня и във вечерните часове на 16.06 – във водосборите на реките Огоста, старопланинските притоци на р. Искър, р. Вит и р. Осъм;

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • в обедните и следобедните часове на 14.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Владайска, р. Слатинска, р. Бистрица Витошка, Бистрица Мусаленска, р. Леви Искър, р. Бели Искър) и р. Янтра (р. Видима), в обедните часове на 15.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Владайска, р. Слатинска), в следобедните часове на 15.06.2023 г. във водосборите на: р. Войнишка (по основната река) и р. Искър (р. Леви Искър, р. Бели Искър), вечерта на 15.06.2023 г. във водосборите на: р. Тополовец (р. Рабровска, р. Полянска, по основната река) и р. Войнишка (по основната река), през нощта на 15 срещу 16.06 и сутринта на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Цибрица (по основната река), р. Огоста (р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Берковска, р. Златица, по основната река в средното течение), р. Искър (р. Блато, р. Владайска, р. Перловска, р. Слатинска, р. Бистрица Витошка, р. Егуля) и р. Дунав (участъка между р. Скомля и р. Цибрица), в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Янтра (р. Росица).

За 15 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд с гръмотевици в 13 области от западната част на страната. Очаквани количества до 35 mm, локално до 45-50 mm.

Подробна информация можете да намерите тук.