На 14.06 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива

14.06.2021г.

На 14.06 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
По-значителни краткотрайни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:- в следобедните и вечерните часове на 14.06 на речните нива в планинските части от басейна;

Черноморски басейн: - в следобедните и вечерните часове на 14.06 в реките от целия басейн;

Източнобеломорски басейн:=     на 14.06 във водосбора на р. Тунджа, в горното и средното течение на р. Марица (във водосборите на рило-родопските ѝ притоци) и във водосбора на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали, както и по притоците ѝ р. Бяла, р. Черна, р. Върбица и р. Крумовица). По-съществени повишения са възможни през нощта срещу 16.06 в долните части от водосбора на р. Тунджа;

Западнобеломорски басейн: - на 14.06 в целия басейн, и главно във водосборите на рилските и пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

- в следобедните и вечерни часове на 06.2021 г. и през нощта срещу 16.06.2021 г. във водосборите на: Добруджанските реки, р. Суха река (по основната река), р. Канагьол (р. Хърсовска) – в района на общините Силистра, Добрич;

- в следобедните и вечерни часове на 15.06. и през нощта срещу 16.06.2021 г. във водосборите на: р. Батовска (р. Екренска, р. Изворска, по основната река), р. Провадийска (р. Главница, по основната река), р. Камчия (р. Комлудере, р. Елешница, р. Луда Камчия, р. Балабандере, р. Казандере, р. Голяма река, по основната река), р. Фандъклийска (по основната река), р. Панаирдере (по основната река), р. Двойница (р. Комлудере, р. Еркешка, р. Великовска, р. Денизлерска, р. Карагьолгенска, по основната река), р. Вая (по основната река), р. Дращела (по основната река), р. Хаджидере (р. Бяла, по основната река), р. Ахелой (по основната река), р. Дермендере (по основната река), р. Курбардере (по основната река), р. Азмак (по основната река), р. Айтоска (р. Садиевска, по основната река), р. Чукарска (р. Сънърдере, по основната река), р. Русокастренска (р. Хаджиларска, по основната река), р. Средецка (р. Господаревска, р. Селска, р. Каракютючка, р. Паракьойска, по основната река, р. Тагаревска, р. Изворска).

- през деня на 16.06.2021 г. във водосборите на: р. Камчия (р. Токадере), а в следобедните и вечерни часове на 16.06.2021 г. във водосборите на: р. Камчия (р. Луда Камчия, р. Токадере).

През нощта на 15 срещу 16.06 и в сутрешните часове на 16.06 са възможни локални разливи в долните течения на реките Батовска, Провадийска, Двойница, Хаджидере, Ахелой, Русокастренска, Средецка.

Във вечерните часове на 15.06. и през нощта срещу 16.06. 2021 г. във водосбора на р. Тунджа (р. Поповска, р. Ахлатлийска, р. Кушудере, р. Балаклия, р. Боялъшка).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0.