На 14.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

14.10.2021г.

На 14.10 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива.

По-значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн:

  1. на 14.10 и през следващите 2 дни ще има повишения на речните нива в целия басейн. Значителни повишения се очакват на 14.10 във водосборите на реките: Ерма, Нишава, Огоста, Искър и Вит и през нощта срещу 16.10 във водосборите на реките източно от р. Вит, Осъм, Янтра и горните части от водосбора на р. Русенски лом. На 15.10 речните нива ще продължават да се повишават, главно в средните и долните течения на основните реки в басейна.

Черноморски басейн:

  1. на 14.10 са възможни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Камчия и във водосборите на северночерноморските реки (северно от р. Камчия). На 15.10 ще има повишения на речните нива, главно на южночерноморските реки;

Източнобеломорски басейн:

  1. на 14.10 и през следващите 2 дни ще има повишения на речните нива в целия басейн. Значителни ще бъдат повишенията на 15.10 във водосборите на р. Тунджа след яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в средното и долно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица);

Западнобеломорски басейн:

  1. на 14.10 и през следващите 2 дни ще има значителни повишения на нивата в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Доспат, в пиринските притоци на р. Места и в долното течение на р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

В сутрешните часове на 15.10.2021 г във водосборите на:

  1. р. Осъм (р. Черни Oсъм), р. Янтра (в притоците ѝ: р. Златаришка, р. Марянска, р. Росица, р. Багарещица, р. Козлята);

Във вечерните часове на 15.10.2021 г. и през нощта срещу 16.10.2021 г във водосборите на:

  1. р. Вит (в притоците ѝ: р. Тученица, р. Лесидренска, р. Бели вит, р. Костика, р. Рибарица, р. Черни вит, р. Чернялка), р. Осъм (в притоците ѝ: р. Мечка, р. Ломя, р. Черни осъм, р. Крайовица, по основната река), р. Янтра (в притоците ѝ: р. Росица, р. Мъгър, р. Крапец, р. Чупарата, р. Видима, р. Граднишка, р. Зла река, р. Лопушница, р. Негойчевица, р. Багарещица, р. Козлята, р. Лефеджа, р. Карадере, р. Биюкдере, р. Казълдере, р. Джулюница, р. Златаришка, р. Бебровска, р. Марянска, р. Росица, р. Мъгър), р. Русенски Лом (в притоците ѝ: р. Бели лом, р. Малки лом, р. Долапдере, р. Наловска, р. Черни лом, р. Каяджик, р. Поповски лом, р. Ялма (р. Сеяческа, р. Къзаларска), по поречието на р. Дунав (в района на Гулянци, Белене и Свищов);

Подробна информация можете да намерите тук.