На 15.06 и през следващите два дни, в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на речните нива

15.06.2023г.

На 15.06 и през следващите два дни, в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения за Дунавски район са възможни:

  • на 15.06 и през следващите два дни във водосборите западно от р. Янтра (вкл). На 18.06 речните нива ще останат високи, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки в Дунавски басейн. Поради високите речни нива, високата почвена влажност и прогнозраните валежи са възможни локални разливи в средните и долните течения на реките западно от р. Янтра (вкл).

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • във вечерните часове на 15.06, през нощта срещу 16.06 и сутринта на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Владайска, р. Перловска, р. Слатинска, р. Суходолска, р. Бистрица Витошка, р. Егуля), в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Бебреш, р. Перловска, р. Слатинска, р. Бистрица Витошка), вечерта на 16.06.2023 г. във водосбора на: р. Осъм (р. Черни Осъм), през нощта на 16 срещу 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Малък Искър, р. Бебреш, р. Суха, р. Батулийска, р. Елешница, р. Лесновска, по основната река в горното течение), р. Вит (р. Черни Вит) и р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Бели Осъм), сутринта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Ябланица (по основната река), р. Искър (р. Малък Искър, р. Бебреш, р. Суха, р. Батулийска, р. Елешница, р. Блато, р. Костинбродска, р. Лесновска, по основната река в горното течение) и р. Осъм (р. Черни Осъм) , в обедните часове на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лопушница, р. Бели Искър) и р. Осъм (р. Черни Осъм), в следобедните часове на 17.06.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Бистрица Мусаленска, р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лопушница, р. Пряка, р. Бели Искър), р. Осъм (р. Черни Осъм), р. Янтра (р. Веселина, р. Златаришка, р. Бебровска, р. Граднишка, по основната река в долното течение), р. Русенски Лом (р. Бели Лом), р. Дунав (участъка между водосборите на р. Янтра и Русенски Лом)  и р. Топчийска (по основната река), вечерта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Урдина, р. Бели Искър), р. Осъм (р. Ломя, по основната река в долното течение), р. Янтра (р. Студена, р. Веселина, р. Златаришка, р. Бебровска, р. Росица, по основната река в долното течение) и р. Дунав (участците между водосборите на р. Осъм и р. Янтра, р. Янтра и р. Русенски Лом), през нощта на 17 срещу 18.06.2023 г. във водосборите на: р. Осъм (р. Ломя, по основната река в горното течение), р. Янтра (р. Студена, р. Росица, р. Мъгър, р. Крапец, р. Видима, по основната река в долното течение) и р. Дунав (участъка между водосборите на р. Осъм и р. Янтра).

За 16 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение за опасност от значителни по количество валежи от втора степен (оранжев код)  в 9 области и от първа степен (жълт код) за 7 области в Западна и Централна България.

Подробна информация можете да намерите тук.