На 15.10 и 16.10 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във всички басейни

15.10.2021г.

На 15.10 и 16.10 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива във всички басейни.

По-значителни повишения са възможни както следва:

Дунавски басейн:

  • през нощта срещу 16.10 и в сутрешните часове на 16.10 във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и горните части от водосбора на р. Русенски лом, а в следобедните и вечерни часове на 16.10 и през нощта срещу 17.10 – във водосборите на Добруджанските реки;

Черноморски басейн:

  • в обедните и следобедни часове на 16.10 в северночерноморските реки (северно от гр. Варна) и във вечерните часове на 16.10 във водосборите на реките южно от р. Айтоска, включително;

Източнобеломорски басейн:

  • на 15 и 16.10 във водосборите на р. Тунджа над яз. Жребчево, родопските притоци на р. Марица и в средното и долно течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда (притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица);

Западнобеломорски басейн:

  • във вечерните часове на 15.10 и през нощта срещу 16.10 във водосбора на р. Доспат, в пиринските притоци на р. Места и в долното течение на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

Във вечерните часове на 15.10 и през нощта срещу 16.10.2021 г. във водосборите на:

  • р. Осъм (по основната река и в притока ѝ р. Ломя), р. Янтра (по основната река и в притоците ѝ р. Лефеджа, р. Биюкдере, р. Росица, р. Негованка, р. Лопушница, р. Багарещица, р. Белица, р. Дряновска, р. Плачковска, р. Еньовица, р. Райковска, р. Козлята), р. Русенски Лом (в притока ѝ р. Баниски Лом).

Подробна информация за страната можете да намерите тук.