На 16.01 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи и на снеготопене на места се очакват повишения на речните нива

16.01.2023г.

На 16.01 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи и на снеготопене на места се очакват повишения на речните нива:

  • в резултат на снеготопене, в следобедните и вечерни часове на 17 и 18.01, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките в Дунавски басейн;
  • в резултат на валежи, а в следобедните и вечерни часове на 17 и 18.01 комбинирани със снеготопене ще има краткотрайни повишения в родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда;
  • в резултат на валежи, комбинирани със снеготопене, в следобедните и вечерни часове на 17 и 18.01 са възможни краткотрайни повишения в долните части от водосборите на р. Места и р. Струма. На 19.01, в резултат на валежи, се очакват повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн, по-съществени в долната част от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация можете да намерите тук.