На 16.06 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на речните нива

16.06.2023г.

На 16.06 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи и оттичане се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения в Дунавски район са възможни:

  • на 16.06 и 17.06 ще има значителни повишения на речните нива във водосборите западно от р. Янтра вкл. На 18.06 речните нива в Дунавски басейн ще започнат да се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. В резултат на валежи на 18.06 ще има повишения на речните нива във водосбора на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 19.06 речните нива в басейна ще се понижават. Поради високите речни нива, високата почвена влажност и прогнозраните валежи на 16.06 и 17.06 са възможни локални разливи в средните и долните течения на реките западно от р. Янтра вкл.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • в следобедните часове на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Габерска (по основната река), р. Нишава (р. Гинска), р. Огоста (р. Дългоделска, р. Златица, по основната река в горното течение), р. Искър (р. Златна Панега, р. Малък Искър, р. Бебреш, р. Блато, р. Лесновска, р. Слатинска, р. Бистрица Витошка, р. Егуля, по основната река) и р. Вит (р. Калник, р. Лесидренска, по основната река, р. Черни Вит), вечерта на 16.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Златна Панега, р. Малък Искър, по основната река), р. Вит (р. Каменка, р. Калник, по основната река, р. Черни Вит), р. Осъм (по основната река в средното течение) и р. Янтра (р. Мъгър), през нощта на 16 срещу 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Златна Панега, р. Малък Искър, по основната река), р. Вит (р. Каменка, р. Калник, по основната река в горното и средното течение) и р. Осъм (по основната река в средното течение), сутринта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Огоста (р. Скът, р. Бързина, р. Ботуня, р. Въртешница, по основната река), р. Искър (р. Гостиля, по основната река в долното течение) и р. Дунав (в участъка между р. Цибрица и р. Огоста), в следобедните часове на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Елешница, р. Лесновска), р. Русенски Лом (р. Бели Лом, р. Черни Лом) и р. Дунав (в участъка между р. Янтра и Русенски Лом), вечерта на 17.06.2023 г. във водосборите на: р. Янтра (р. Росица, р. Негованка, р. Дряновска, по основната река), р. Русенски Лом (р. Бели Лом, р. Черни Лом, р. Баниски Лом) и р. Дунав (в участъка между р. Янтра и Русенски Лом), през нощта на 17 срещу 18.06.2023 г. във водосборите на: р. Вит (р. Калник, р. Лесидренска, по основната река) и р. Янтра (р. Лефеджа), сутринта на 18.06.2023 г. във водосборите на: р. Огоста (р. Въртешница), р. Искър (р. Златна Панега, р. Малък Искър, р. Бебреш, по основната река в средното течение) и р. Вит (р. Калник, р. Лесидренска, по основната река в горното и средното течение),  в обедните и следобедните часове на 19.06.2023 г. във водосбора на: р. Батовска (р. Екренска, р. Изворска, по основната река).

На 17 юни 2023 г. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код)  в 15 области и от първа степен (жълт код) за 6 области, главно в Западна и Централна България. Ще има краткотрайни, временно интензивни и значителни по количество валежи, придружени с гръмотевици.

Подробна информация можете да намерите тук.