На 17 и 18.05 в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива

17.05.2023г.

На 17 и 18.05 в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

  • на 17.05 и през нощта срещу 18.05 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия Дунавски басейн. По-значителни ще са в следобедните и вечерни часове във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и планинските части от водосбора на р. Янтра. През деня на 18.05 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. На 19 и 20.05 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;
  • на 17.05 и 18.05 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в Черноморски басейн. От вечерните часове на 18.05 и на 19 и 20.05 речните нива ще се понижават;
  • на 17.05 и през нощта срещу 18.05, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. По-значителни повишения ще има в горните части от водосбора на р. Тунджа, в горните части от водосбора на р. Марица (над гр. Пазарджик), водосборите на родопските притоци на р. Марица и във водосборите на реките Тополница, Луда Яна и Стряма и във водосбора на р. Арда. През деня на 18.05 и на 19 и 20.05 речните нива в басейна понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни течения на р. Тунджа и р. Марица
  • на 17.05 в резултат на валежи, ще има значителни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн. На 18.05 речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на отичане, ще има повишения в долните течения на основните реки. На 19 и 20.05 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • в следобедните часове на 17.05.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Бистрица Мусаленска, р. Черни Искър, р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лакатица, р. Лопушница, р. Пряка, по основната река), р. Осъм (р. Черни Осъм, р. Бели Осъм), р. Янтра (р. Видима) и във вечерните часове на 17.05.2023 г. във водосборите на: р. Искър (р. Шипочница, р. Бистрица Мусаленска, р. Черни Искър, р. Урдина, р. Леви Искър, р. Лакатица, р. Лопушница, р. Пряка, р. Бели Искър, по основната река

Подробна информация за страната можете да намерите тук.