На 17.11, 18.11 и 19.11 в резултат на валежи речните нива в по-голяма част от басейните ще се повишават

17.11.2023г.

На 17.11, 18.11 и 19.11 в резултат на валежи речните нива в по-голяма част от басейните ще се повишават, като по-значителни за Дунавски басейн те ще са както следва:

  • от следобедните часове на 17.11 и на 18 и 19.11 в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн. По-значителни повишения ще има във вечерните часове на 17.11 и през нощта срещу 18.11 във водосборите на реките Нишава, Ерма и във водосборите на реките западно от водосбора на р. Вит. На 18.11 и през нощта срещу 19.11 по-значителни повишения ще има във водосборите на р. Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. От вечерта на 19 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане и снеготопене ще има повишения в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения през следващите 48 часа на територията на: р. Дунав (териториите оттичащи се директно в участъка от гр. Русе до Границата) – обл. Силистра (общ. Кайнарджа, общ. Силистра), обл. Добрич (общ. Фенерал Тошево); р. Царацар – обл. Разград (общ. Исперих, общ. Завед), обл. Силистра (общ. Главаница, общ. Тутракан); р. Суха река – обл. Добрич (общ. Добрич, общ. Кошари); р. Сенковец – обл. Разград (общ. Исперих); р. Русенски Лом (р. Бели Лом, р. Долапдере, р. Малки Лом, р. Наловска, р. Черни Лом) – обл. Разград (общ. Разград, общ. Цар Калоян), обл. Търговище (общ. Попово), обл. Русе (общ. Иваново); р. Канагьол – обл. Силистра (общ. Силистра), обл. Шумен (общ. Каолиново).

Подробна информация за страната можете да намерите на интернет страницата на МОСВ и на НИМХ.

За 18 ноември 2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа и втора степен (жълт и оранжев код) за силен вятър за цялата страна, предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи в Източна България и предупреждение от първа степен (жълт код) за първи сняг с образуване за кратко на тънка и неравномерна снежна покривка в североизточните райони.