На 18 и 19 март се очакват валежи и повишения на речните нива

16.03.2018г.

От ранните часове на 18  март и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива.Вероятност за поройни наводнения има за:

Дунавски басейн:

В сутрешните часове на 18 март във водосборите на р. Ерма, р. Габерска и р. Тимок; в горните и средни части от водосборите на р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом и р. Цибрица ; в горните части от водосборите на р. Огоста (и притоците ѝ р. Дългоделска, р. Ботуня, р. Шугавица и р. Бързия ), р. Искър (притока ѝ р. Сливнишка),

В сутрешните часове на 18 март в долните части от водосбора на р. Янтра.

В обедните часове на 18 март в горните части от водосбора на р. Янтра (над гр. Габрово) и във водосборите на притоците ѝ р. Веселина, р. Златаришка, р. Лефеджа; в целите водосбори на р.Черни Лом и р. Малки Лом.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн:  Днес и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават. В следобедните часове днес и утре ще има незначителни повишения на водните  нива на реките Тимок и Тополовец. От ранните часове на 18 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна.  От  сутрешните часове на 18 март по-значителни ще бъдат повишенията на водните нива във водосборите на р. Ерма, р. Габерска, р. Нишава; р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, в горното течение на р. Огоста и притоците ѝ р. Бързия, р. Шугавица и р. Ботуня; р. Искър в притоците й р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър; р. Вит; горното течение на р. Осъм. От следобедните часове на 18 март  в резултат на валежи ще има по-значителни повишения и във водосборите на р. Янтра в горното течение над  Велико Търново и притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа, във водосборите на р. Русенски Лом и на добруджанските реки. На 19 март речните нива в басейна временно ще се понижат, като ще останат все още високи. Повишения ще има в долните течения на основните реки, вследствие на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре водните нива на реките във водосбора ще се понижават. От ранните часове на 18 и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значително ще се повишат водните нива на реките във водосборите на: р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на р. Искър при с.Ореховица ще бъдат около прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 17, 18 и 19 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18 март  в резултат на валежи ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Янтра в горното течение над гр. Велико Търново и притоците ѝ р. Росица, р. Джулюница, р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 март  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре нивата във водосбора ще се понижават. От следобедните часове на 18  и в периода до 21 март ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни повишения се очакват във вечерните часове на 18 март  и през нощта срещу 19 март във водосбора на р. Бели Лом. Водните количества ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.