На 18.06 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

18.06.2021г.

На 18.06 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:

на 18.06 ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени ще бъдат повишенията във водосборите на р. Осъм, р. Янтра, р. Русенски Лом и на Добруджанските реки, както и на 19 и 20.06 в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Панчарево и във водосбора на р. Блато);

Подробна информация за страната можете да намерите тук.