На 19.01 през деня речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

19.01.2023г.

На 19.01 през деня речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива:

  • във вечерните часове на 19.01 и през нощта срещу 20.01 и на 20.01 ще има повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра. По-значителни повишения се очакват през нощта срещу 20.01 и в сутрешните часове на 20.01 във водосборите западно от р. Искър. Във вечерните часове на 20.01 и през нощта срещу 21.01 повишения ще има във водосборите източно от р. Осъм, като по-значителни е възможно да са във водосбора на р. Росица – приток на р. Янтра. На 21.01 речните нива в целия Дунавски басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. През нощта срещу 22.01 и в сутрешните часове на 22.01 се очакват нови незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите западно от р. Искър;
  • в резултат на валежи на 20.01 са възможни незначителни повишения във водосбора на р. Камчия. В сутрешните часове и през деня на 22.01, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия Черноморски басейн;
  • в следобедните и вечерни часове на 19.01 и през нощта срещу 20.01 и на 20.01 ще има повишения в целия Източнобеломорски басейн. По-значителни повишения се очакват в сутрешните и обедни часове на 20.01 във водосборите на р. Арда и притока ѝ р. Върбица и родопските притоци на р. Марица. До следобедните часове на 21.01, речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Марица и р. Тунджа. В следобедните и вечерни часове на 21.01 и през нощта срещу 22.01, след временно понижение, в резултат на валежи, речните нива във водосбора на р. Арда и родопските притоци на р. Марица и в горната част от водосбора на р. Тунджа отново ще се повишават;
  • на 19.01 и на 20.01, се очакват повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн. По-съществени ще бъдат във вечерните часове на 19.01 и през нощта срещу 20.01 в долната част от водосбора на р. Струма и притока ѝ р. Струмешница, а през деня на 20.01 – в целия басейн. В сутрешните и обедни часове на 21.01 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Места и на р. Струма. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 21.01 и през нощта срещу 22.01 се очакват нови повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Струма и водосбора на р. Места.

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка), има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

През нощта срещу 20.01.2023 г. и в сутрешните часове на 20.01.2023 г. във водосборите на: - р. Габерска; р. Войнишка; р. Видбол (р. Грамадска, по основната река); р. Арчар (р. Салашка, по основната река); р. Скомля; р. Лом (р. Нечинска бара, р. Стакевска, р. Чупренска, р. Краставичка, р. Лява, по основната река); р. Цибрица (р. Цибър, по основната река); р. Огоста (р. Превалска, р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Бързия, р. Берковска, р. Врещица, р. Десна бара, р. Доганова бара, р. Ширине, р. Голяма садина бара, р. Малка садина бара, р. Рибна бара, по основната река, р. Мартиновска);по поречието на р. Дунав между градовете Видин и Козлодуй.

В следобедните часове на 20.01.2023 г. във водосборите на:- р. Янтра (р. Росица).

Подробна информация можете да намерите тук.