На 19.05 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане, на места се очакват повишения на речните нива

19.05.2023г.

На 19.05 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане, на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

  • на 19.05 в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки в Дунавски басейн. В резултат на валежи, в следобедните часове на 20.05, краткотрайни повишения ще има във водосбора на р. Янтра, а във вечерните часове на 22.05 в Старопланинските части от водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

Подробна информация можете да намерите тук.