На 20.07 в резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива

19.07.2021г.

На 19.07 и 20.07 в резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива.

По-значителни повишения се очакват:

  • във вечерните часове на 19.07 във водосборите на реките Огоста (над яз. Огоста) и Искър (в средните части от водосбора); на 20.07 във водосборите на реките Лом, Огоста (над яз. Огоста) и Искър (в средните части от водосбора);
  • в следобедните и вечерни часове на 20.07 се очакват краткотрайни повишения на нивата на рило-родопските притоци на р. Марица и в горната част от водосбора на р. Тунджа;
  • на 19.07 във водосбора на р. Струма, по-съществено в горните и части. На 20.07 ще се повишават нивата на реките в целия Западнобеломорски басейн, по-съществено в горните части от водосборите на реките.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  1.  в следобедните и вечерни часове на 19.07.2021 г. на територията на общините Берковица и Вършец в област Монтана: във водосбора на р. Огоста ( във водосборите на реките Ботуня, Берковска и Врещица), на територията на общините Столична и Своге в областите съответно София–град и София-област: във водосбора на р. Искър (по основната река и във водосборите на реките Искрецка, Габровница, Батулийска, Огойска, Сливнишка, Костинбродска, Банкенска, Владайска, Перловска, Слатинска);
  2. през нощта срещу 20.07.2021 г. и в сутрешните часове на 20.07.2021 г. във водосборите на: територията на община Чупрене в област Видин: във водосбора на р. Лом (по основната река и във водосборите на реките Краставичка и Лява); на територията на общините Чипровци, Георги Дамяново, Берковица и Вършец в област Монтана: във водосбора на р. Огоста (по основната река и във водосборите на реките Ботуня, Дългоделска Огоста, Лопушанска, Берковска, Врещица, Десна бара); на територията на общините Столична и Своге в областите съответно София–град и София-област: във водосбора на р. Искър (по основната река и във водосборите на реките Искрецка, Габровница, Батулийска, Огойска, Витошка Бистрица).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0