На 23 и 24.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

23.08.2022г.

На 23 и 24.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват както следва:

  • в следобедните и вечерни часове на 23 и 24.08 в планинските части от Дунавски басейн;
  • на 23 и 24.08 във водосборите на реките южно от гр. Бургас, на 24.08 във водосбора на р. Камчия;
  • на 23.08 в горните части от водосбора на р. Тунджа, в средните части от водосбора на р. Марица и средногорските и родопските ѝ притоци и във водосбора на р. Арда; на 24.08 главно в средногорските и родопските притоци на р. Марица, водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица и водосбора на р. Бяла;
  • в следобедните и вечерни часове на 23.08 във водосборите на рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 24 август 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация можете да намерите тук.