На 23.01 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и оттичане на места са възможни повишения на речните нива

23.01.2023г.

На 23.01 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и оттичане на места са възможни повишения на речните нива:

  • на 23.01, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Искър;
  • на 26.01, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива на южночерноморските реки;
  • в резултат на оттичане на 23.01 ще има повишения на речните нива в долните течения на р. Тунджа и р. Марица;
  • на 23.01 и 24.01, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация можете да намерите тук.