На 24.04 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

24.04.2023г.

На 24.04 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

  • на 24 и 25.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн, като по-значителни ще са повишенията на 25.04. На 26 и 27.04 речните в по-голямата част от басейна ще се понижават. В резултат на валежи на 26.04 повишения ще има във водосбора на р. Янтра, а на 27.04 краткотрайно ще се повишат речните нива във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

Подробна инфорлация за страната можете да намерите тук.