На 25.04 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

25.04.2023г.

На 25.04 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

  • на 25.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн. През следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. В резултат на валежи на 26.04 са възможни незначителни повишения във водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом, а на 27.04 – във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.