На 26 и 27.04, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

26.04.2023г.

На 26 и 27.04, в резултат на валежи, на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

  • на 26.04 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от Дунавски басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане на 26.04 ще има повишения на речните нива в долните течения на р. Искър, р. Вит и р. Осъм. В резултат на валежи на 27.04 са възможни незначителни повишения във водосборите на р. Осъм и р. Янтра.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.