На 26.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

26.06.2023г.

На 26.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения за Дунавски район за басейново управление са възможни, както следва:

  • на 26.06, в следобедните часове ще има краткотрайни повишения в старопланинските притоци на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 27 и 28.06 речните нива в Дунавски басейн ще се понижават. Във вечерните часове на 28.06 и през нощта срещу 29.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще са повишенията във водосбора на р. Искър над яз. Панчарево и във водосборите на р. Русенски Лом. На 29.06 речните нива ще се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.