На 29.11 в резултат на валежи и снеготопене ще има повишения на речните нива в Дунавски и Черноморски басейн, а в Източнобеломорски и в голяма част от Западнобеломорски басейн ще се понижават

29.11.2023г.

На 29.11 в резултат на валежи и снеготопене ще има повишения на речните нива в Дунавски и Черноморски басейн, а в Източнобеломорски и в голяма част от Западнобеломорски басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане ще се повишават нивата в средните и долни течения на р. Места и р. Струма. През следващите 3 дни в резултат на снеготопене ще има повишения на речните нива в Дунавски басейн, притоците на р. Тунджа и р. Марица и незначителни повишения в Западнобеломорски басейн, а в Черноморски басейн речните нива ще се понижават, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на нива във водосбора на р. Камчия.

Подробна информация за страната можете да намерите на интернет страниците на НИМХ и МОСВ.