На 30.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през следващите два почивни дни, на места се очакват повишения на речните нива

30.06.2023г.

На 30.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през следващите два почивни дни, на места се очакват повишения на речните нива:

  • За Дунавски район за басейново управление от вечерните часове на 01.07 и през нощта на 01.07 срещу 02.07, ще има значителни повишения на речните нива във водосборите на р. Габерска, р. Нишава и р. Искър. В следобедните часове на 02.07, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия Дунавски басейн. По-значителни ще са повишенията във водосборите на старопланинските притоци на реките западно от р. Русенски Лом и в рилските притоци на р. Искър. В следобедните часове на 03.07, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските водосбори на р. Осъм и р. Янтра.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

  • през нощта на 01.07 срещу 02.07.2023 г. във водосбора на: р. Искър (р. Сливнишка, р. Блато, р. Искрецка).

Подробна информация за страната можете да намерите тук.