На 30.11 и през следващите 2 дни, в резултат на снеготопене, ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн

30.11.2023г.

По данни на НИМХ, на 30.11 и през следващите 2 дни, в резултат на снеготопене, ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн, в Черноморски басейн те ще се понижават, а в Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн ще останат без съществени изменения, като в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия, старопланинските притоци на р. Тунджа, старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и в планинските части от Западнобеломорски басейн.

Подробна информация за страната можете да намерите на интернет страниците на НИМХ и МОСВ.