На 9 април оперативното звено на МОСВ ще бъде деактивирано

08.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) през следващото денонощие ще превалява главно в планините и източната половина на страната. Количества – между 1 и 5 л/кв.м, на места в Рила, Родопите и Централна Стара планина и до 10 л/кв.м, където на височина над 1300-1400 метра дъждът ще преминава в сняг. В петък и събота - без валежи.
Благоприятната метеорологична прогноза позволява от 13 часа на 9 април 2015 г. оперативното звено на МОСВ да бъде деактивирано.
През последното денонощие нивата в горните и средни течения на наблюдаваните реки са се понижавали или са се задържали, а повишения са регистрирани в долните им течения, вследствие на оттичането им. Към настоящия момент водното количество на река Айтоска при с. Камено е над прага за внимание, а водните количества на останалите наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води.
Дунавски басейн: в поречието Огоста са отчетени понижения на речните нива с до - 28 см, в поречието на Искър колебанията на нивата са в интервала - 20/+ 22 см, в поречието на Вит – повишения с до + 30 см, в поречието на Осъм нивата са се понижавали с до - 12 см, а в поречията Янтра и Русенски Лом са се повишили съответно с до + 37 см и с до + 67см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до -116 см.
Източнобеломорски басейн: повишение са регистрирани на следните измервателни пунктове на реките Тунджа при Елхово с + 5 см и Марица при Харманли с + 4 см. В поречие Арда отчетените понижения са с до - 70 см.
Западнобеломорски басейн: в поречието на Места пониженията на речните нива са с до -10 см, а във водосбора на река Струма с до - 6 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка днес и през следващите едно-две денонощия, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в страната, вследствие на прогнозираните незначителни количества валежи от дъжд, високата почвена влага и оттичането на реките.
Дунавски басейн: повишения се очакват в средните и долни течения на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.