На места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

06.06.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) и днес след обяд, с развитието на купесто-дъждовната облачност, ще има локални краткотрайни превалявания с количества до 5-8 л/кв.м. из Южна България. В неделя и понеделник - почти без валежи.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се повишавали незначително. Регистрираните водните количества на наблюдавани реки в страната са около праговете за средни води.
Дунавски басейн: регистрирани са повишения в поречията: Искър с до + 6 см, Вит с + 2 см, Осъм с + 27 см, Янтра с до + 5 см и Русенски Лом с до + 16 см.
Черноморски басейн: регистрирани са колебания на нивата от + 6 см до -10 см.
Източнобеломорски басейн: в поречието на Тунджа речните нива са останали без изменение. Във водосбора на река Марица са регистрирани повишения по основната река с до + 14 см при Пловдив и с до + 26 см по притоците й (река Сазлийка при Гълъбово). Минимални повишения с до + 7 см са отчетени и в поречие Арда.
Западнобеломорски басейн: нивата във водосбора на река Места са останали непроменени. Регистрирани са повишения с до + 12 см в басейна на река Струма.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, днес нивата на наблюдаваните реки в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат. На места, в резултат на прогнозираните валежи са възможни краткотрайни повишения.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки ще останат днес без съществена промяна или ще продължат да се понижават. На места в долните течения са възможни незначителни повишения, в резултат на оттичане. И в неделя речните нива в басейна се очаква да продължат да се понижават. Според моделираните водни количества река Искър за днес, утре и в понеделник те ще са над средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Янтра прогнозираните водни количества 6, 7 и 8 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на днес, утре и в понеделник ще бъде около средно многогодишната стойностно нивото няма да се промени съществено.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.