На места се очакват краткотрайни повишения на речните нива

20.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес вечерта на места в североизточните райони ще започне слабо да превалява, с незначителни количества.
Във вторник и сряда на много места ще вали с количества от 3 до 10 л/кв.м за денонощие.
През изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се повишили или са се задържали.
Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: повишения са регистрирани с до 18 см.
Черноморски басейн: повишения са регистрирани с до 14 см.
Източнобеломорски басейн: отчетени са понижение с до – 9 см, по значително повишение е регистрирано на Марица при Първомай с + 30см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са повишения с до + 10 см, отчетено е понижение на река Струмешница при с. Струмешница с – 2 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на речните нива на места.
Дунавски басейн: краткотрайни повишения са възможни в горните и средни течения на реките Лом, Огоста, Осъм, Вит, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.