Наблюдаваните реки днес и утре ще се понижават или ще се задържат

12.06.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес превалявания ще има на отделни места, с количества между 1 и 5 л/кв.м.
В събота и неделя са възможни изолирани слаби валежи, количества от 1-5 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се повишили незначително или са останали без промяна. Регистрираните водни количества на наблюдаваните реки в страната са около праговете за средни води.
Дунавски басейн: колебанията на речните нива са в границите от -6 см до +16 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се повишили с до + 8 см.
Източнобеломорски басейн: в поречие Тунджа речните нива са се повишили с до +2 см. Във водосбора на Марица са се изменяли в границите от – 12 до + 13 см. Не са отчетени съществени изменения на водните нива на Арда.
Западнобеломорски басейн: нивата във водосбора на Места са се понижили или задържали. Регистрирани са колебания на нивата от -8 см до +2 см в басейна на Струма.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и утре ще се понижават или ще се задържат.
Дунавски басейн: Според моделираните водни количества за река Искър на 12, 13 и 14 юни ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: прогнозираните водни количества за 12, 13 и 14 юни ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание. Възможни са краткотрайни повишения в горното течение.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 12, 13 и 14 юни ще бъде около средномногогодишната стойност, като на 12 юни са възможни незначителни повишения на нивото в долното течение. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.