Наблюдението на язовир „Ботево” продължава

24.06.2014г.

Басейнова дирекция - Плевен продължава да наблюдава състоянието на язовир „Ботево”. Според информацията от дежурните на Общинска и Областна администрация Варна и ОУ ПБЗН, нивото на язовир „Ботево”, в сравнение с 23 юни, е понижено с около 1.5 метра. Водата преминава със слаба струя през разрушен преливник. След язовира реката протича в коритото си през селата Ботево и Ново Ботево.

Водата се превежда в язовир „Одринци”, който се намира на Суха река и се стопанисва от „Напоителни системи” ЕАД – Варна. Според наличната информация  към момента, язовир „Одринци” може да поеме водните обеми на язовирите от каскадата, включваща язовирите „Левски – 2”, „Николаевка – 1”, „Николаевка – 2”, „Засмяно” и  „Ботево”.