Национална кампания "Зелена България"

10.05.2013г.

     За трета поредна година Министерството на околната среда и водите стартира национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Целта й е да наложи разбирането, че природата - това сме ние, и за да съществуваме в хармония, именно ние сме тези, които трябва  да я опазваме.

Кампанията се провежда в три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативната програма, и за най-зелен град. Всяка малка или голяма фирма, община, град или квартал - всеки, който е отделил време в грижа за околната среда – почистване, засаждане, икономия на хартия, вода или електроенергия, отваряне на „зелени работни места”, опазване на застрашени животински или растителни видове, може да се включи в кампанията и да бъде носител на благодарствения знак „Зелена България”.

Ако вашата организация има вече реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, може да ги изпратите в текст, снимки или видео на адрес: greenbg@moew.government.bg до 27 май 2013 г.

Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия. Призовете за бизнес организации ще бъдат връчени на 05  юни 2013 година.

Провеждането на кампанията „Зелена България” е продиктувано от стремежа да мотивира и стимулира мисленето на гражданите в посока към опазване на околната среда. Със средства от програмата се изграждат пречиствателни станции за отпадъчни води, канализации, системи за модерно управление на отпадъците и се опазва богатото биологично разнообразие в страната. Тези инвестиции повишават икономическия растеж, създават нови работни места и предоставят качествени екологични услуги, което води до повишаване качеството на живот на всички нас. Изпълнението на оперативната програма спомага и за съхраняване на зеления потенциал на българските градове.

Повече информация за кампанията можете да намерите тук.