Не се наблюдават изменения на речните нива, жълт код за значителни валежи в Бургаска област

26.09.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на валежи са регистрирани повишения (с до + 95 см) в Източнобеломорския басейн, във водосборите на родопските притоци на р. Марица (р. Чепеларска и р. Харманлийска) и на р. Арда (р. Крумовица). Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания на водните нива (от – 88 см до + 17 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Искър, р. Марица и р. Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 17 см до + 17 см

Черноморски басейн: не са регистрирани изменения

Източнобеломорски басейн: колебания от – 88 см до + 95 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 4 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн във вечерните часове днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните части на водосбора на р. Огоста, в средното и долното течение на р. Искър, както и в горните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. На 28 и 29 септември нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес във вечерните часове и на 27 септември ще има повишение на водните нива на реките във водосбора на реките Владайска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 септември, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От вечерните часове днес до 28 септември се очакват повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 септември водните количества ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 2 дни са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосбора. На 29 и 30 септември нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.