Не се очаква промяна на речните нива

06.03.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ - БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4см до +22см; за водосбора на р. Искър от -12см до +25см; за водосбора на р. Вит от -9см до +8см; за водосбора на р. Осъм от -9см до +6см; за водосбора на р. Янтра от -11см до +6см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1см до +2см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетени са понижения с до 2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -8см до +9см; за         водосбора на р. Марица от -22см до +8см; за водосбора на р. Арда в границите ±10см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива по р. Тунджа при с. Баня (до ±46см) и по р. Елховска при гр. Рудозем (до ±30см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +2 см, а за водосбора на р. Струма от -4 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (06.03) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Днес, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива, главно в източната част на водосборния басейн и планинските райони. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.03) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08 и 09.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.03) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 07, 08 и 09.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.03) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на прогнозирани валежи се очаква несъществено да се увеличи притокът в горното течение на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.03.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (06.03) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.