Не се очаква съществено изменение на речните нива

30.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През денонощието водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -8 см до +9 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: През денонощието  речните нива са останали без съществени изменение. Регистрираните са понижения от -5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощиe на речните нива са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -10 см до +5 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча при местността Забрал с до -134/+133 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосборите на реките Тунджа и Арда са около праговете за средни води. Водните количества на реките във водосборите на р. Марица са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 1 май са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в планинските части на басейна, както и в горните и средни части от водосборите на реките  Огоста и  Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1 , 2 и 3 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на  1, 2 и 3 май водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на р. Черни Лом на 1, 2, 3 и 4 май ще бъдат  над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.