Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

21.06.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществена промяна. Краткотрайни повишения на водните нива, в резултат на валежи са регистрирани на отделни измервателни пунктове. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -14 до +18 см, р. Искър от -19 см до +18 см, за водосбора на р. Вит от -14 см до +20 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -17 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -17 см до +3 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Джулюница при с. Джулюница и Черни Лом при с. Широково.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.06) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В периода 21-23.06, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени както следва: в следобедните часове на 21.06 горните и средните части от водосбора на р. Янтра и във водосбора на р. Русенски Лом; в следобедните и вечерни часове на 22.06 във водосбора на р. Осъм; в следобедните и вечерни часове на 23.06 във водосборите на реките западно от Огоста; През нощта на 23 срещу 24 и на 24.06 ще има повишения на речните нива в басейна в резултат на валежи, по-значителни ще са във водосборите на реките западно от р. Искър, в средните части от водосбора на р. Искър (р. Малък Искър) и в горните и средните части от водосбора на р. Вит.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 23.06 и през нощта на 23 срещу 24.06: във водосборите на р. Габерска и р. Нишава; в горното и средното течение на р. Огоста - по основната река след гр. Монтана и в притоците ѝ р. Шугавица, р. Ботуня, р. Въртешница (в района на гр. Враца), р. Рибене и в горното течение на р. Скът, в средното течение на р. Искър – по основната река (от с. Елисейна до вливането на р. Златна Панега) и в притоците ѝ р. Блато, р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля; в горното и средното течение на р. Вит – по основната река и в притоците ѝ р. Бели Вит, р. Черни Вит и р. Калник; в горното течение на р. Черни Осъм.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.06) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи вечерта на 23.06 и през нощта на 23 срещу 24.06 ще има повишения на речните нива в горните и средните части от водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията по основната река след гр. Монтана и в притоците р. Шугавица, р. Ботуня, р. Въртешница (в района на гр. Враца), р. Рибене и в горното течение на р. Скът. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. На 24.06 е възможно водните количества на р. Огоста при с. Кобиляк и при с. Бутан да преминат над жълтия праг за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.06) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 23 срещу 24 и на 24.06 речните нива във водосбора ще се повишат. Значителни ще са повишенията на водните нива в средното и долното течения на основната река и в притоците ѝ р. Блато, р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (21.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.06.2019г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (21.06) и през следващите 4-5дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна инфорчмация за страната можете да намерите тук.