Не се очаква съществено изменение в състоянието на речните нива

30.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +9см; за водосбора на р. Искър с от -19 см до +7см; за водосбора на р. Вит от -13 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са реките Искър при с. Бели Искър, Бели Вит при гр. Тетевен, Вит при с. Крушовица и Осъм при гр. Троян.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Провадийска при гара Синдел.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +22 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча в горното течение (от -74 см до +73 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са реките Тунджа при гр. Павел баня и Въча при м. Забрал.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение.Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +4 см, а за водосбора на р. Струма от -6 см до +9 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Места при м. Момина кула.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (30.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи са вероятни краткотрайни повишения на речните нива в басейна, днес (30.04), както и на 02.05.2019. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01,02 и 03.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите три дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 01, 02 и 03.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите2 дни вследствие на валежи и оттичане водните нива ще се повишат незначително. На 03.05 водните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 01, 02, 03, 04 и 05.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (30.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.