Не се очакват изменения на речните нива

04.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В петък и събота също ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 2 до 8 ч. на 3 август речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения на водните нива, в резултат на падналите валежи, са регистрирани на реките във водосборите на горното течение на р. Вит, в горното течение на р. Осъм (Дунавски басейн), по р. Марица и в горното течение на р. Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 18 см до + 26 см

Черноморски басейн: водните нива са без изменения

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 19 см до + 60 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 4 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавски басейн днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 август, че във водосбора на р. Янтра водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 август ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.