Не се очакват промени в речните нива

02.08.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се повишавали или са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения на водните нива при отделни измервателни пунктове, а планинските части на водосборите. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -22 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -11 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -45 см до +47 см, за водосбора на р. Осъм от -30 см до +54 см; за водосбора на р. Янтра от -16 см до +52 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +17 см. В резултат на действието на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Искър в средното течение (от -21 см до +86 см при гр. Нови Искър). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количество на р. Искър при гр. Нови Искър и в горните части от водосборите на р. Осъм и р. Янтра са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (02.08) водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от ранните сутрешни часове на 03.08 ще започнат да се повишават водните нива на реките в басейна, като значителни ще са те сутринта във водосборите на реките западно от р. Огоста (р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица) и през следобедните и вечерни часове във водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, горните части от водосбора на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. На 04 и 05.08 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.08.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. На 03.08, в резултат на валежи ще се повишават речните нива в горните части на водосбора (над яз. Огоста). На 04.08 и на 05.08 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 03, 04 и 05.08.2019 ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.08) от вечерните часове до следобедните часове на 03.08, в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Перловска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Бебреш, р. Златна Панега, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 03, 04 и 05.08.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (02.08) и утре, в резултат на валежи се очаква известно повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 03, 04, 05, 06 и 07.08.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (02.08) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.