Не се очакват съществени изменение на речните нива

18.02.2016г.


По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) през деня днес ще има слаби превалявания в Северозападна България, привечер на повече места в Западна - 2-5 л/кв.м. В петък на места в страната ще превали дъжд, количествата на валежите ще са от 1 - 5 л/кв.м. В събота от запад отново ще завали, през нощта валежите ще обхванат и централната и източната част от Южна България. Количествата ще са от 5-10 л/кв.м. В най-северните райони от страната ще остане почти без валежи.

През денонощието нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения на нивата са отчетени на р. Врана при с. Надарево (Черноморски басейн). Отечетени са и повишения в горното течение на р. Тополница и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), дължащи се най-вероятно на работа хидротехнически съоражения. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са р. Черни Вит, някои черноморски реки и средното и горно течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 28 см до + 21 см

Черноморски басейн: колебания от - 30 см до + 8 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 21 см до + 18 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива, първия ден във водосборите на реките западно от р. Искър, а втория и в останалата част от басейна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 18, 19 и 20 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Нивата във водосбора ще се понижават, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 февруари водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 3-4 дни нивата ще се понижават плавно, но ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.