Не се очакват съществени изменения на речните нива

30.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМ-БАН) днес ще бъде без валежи. В събота и неделя също не се очакват валежи.

През денонощието от 8.00 ч. на 28 септември до 8.00 ч. на 29 септември водните нива на реките в по-голямата част от страна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на водните нива от -89/+26 см във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +11 см;

Черноморски басейн: Водните нива са останали непроменени;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -5 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества днес, на 1 и 2 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества днес  и през следващите два дни ще бъдат около и под средномногогодишната стойност, и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката днес, на 1, 2 и 3 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.