Не се очакват съществени изменения на речните нива

28.10.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес валежи не се очакват. И в събота ще се задържи без валежи, в вероятността за валежи в неделя е малка, незначителни количества.

През последното денонощие в по-голямата част от страната водните нива са останали без съществено изменение. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Провадийска при гара Синдел (Черноморски басейн), р. Марица при Пловдив, Първомай и Свиленград (при Свиленград се извършват строителни дейности, довеждащи до подприщване на реката в този участък) – (Източнобеломорски басейн), р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн). При отделни измервателни пунктове във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и р. Марица (Източнобеломорски басейн) са отчетени по-съществени денонощни колебания на водните нива от с - 69 с до + 52 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 20 см до + 11 см

Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 16 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 8 см до + 8

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни водните нива ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 октомври, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес водните нива в целия водосбор ще се задържат. От следобедните часове днес нивата на основната река и на притоците й ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 октомври водните количества ще бъдат около средном ногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес са възможни незначителни повишения в долните части от водосбора, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.