Не се очакват съществени изменения на речните нива

31.10.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес само на изолирани места ще има незначителни превалявания до 1 л/кв.м. Във вторник на отделни места в Североизточна България е възможно да превали съвсем слабо. Количества - до 1 л/кв.л. В сряда ще е без валежи.

През изминалото денонощието водните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Провадийска при Провадия (Черноморски басейн), р. Марица при Пловдив, Първомай и Свиленград /при Свиленград се извършват строителни дейности, довеждащи до подприщване на реката в този участък/ - (Източнобеломорски басейн). Вследствие  работата на хидротехнически съоръжения, при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Тунджа и Марица - (Източнобеломорски басейн), са отчетени по-съществени денонощни колебания на нивата от -30 до +50 см.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +10 см;

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от -2 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -7 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 31октомви, на 1 и 2 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 31октомври, за 1 и 2 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни нивата ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 31октомври, на 1, 2 и 3 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.