Не се очакват съществени изменения на речните нива

24.11.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ­-БАН) днес няма да вали. В петък и събота също ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч на 22 до 8 ч на 23  ноември водните нива на по–голямата част от реките в страната са без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +1 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -1 см до +2 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения или ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на  24 и 25 ноември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества на 24 и 25 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности  и ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водното количество в долното течение на реката на  24, 25 и 26 ноември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна или ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.