Не се очакват съществени изменения на речните нива

16.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрогогия (НИМХ – БАН) речните нива в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (- 18/+ 11 см) в Дунавския басейн, във водосбора на р. Искър. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 18 см до + 11 см

Черноморски басейн: понижения до - 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн  днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 17, 18 и 19 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 17, 18 и 19 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 октомври водните количества ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук