Не се очакват съществени изменения на речните нива

06.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от  (- 14/+ 75 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда.Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 13 см до + 12 см

Черноморски басейн: понижения с до - 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 14 см до + 75 см 

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 5 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В следобедно-вечерните часове на 8 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на водните нива във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър – в горното и средното течение, Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 ноември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.