Не се очакват съществени изменения на речните нива

15.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са регистрирани незначителни повишения в притоците на р. Искър в средното ѝ течение и в долното течения на р. Вит с до +11 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +11 см. Вследствие на комбинация от валежи и работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на р. Огоста и в средното и долно течение на р. Искър от  -15 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са  понижения до -4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +14 см. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосбора на р. Марица с до -126/+126 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води само водното количество на р. Марица при гр. Пазарджик и на р. Сазлийка при гр. Гълъбово са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -7 см до +14 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес речните нива ще са без съществени изменения. От вечерните часове на 15 и срещу 16 май, в резултат на интензивни валежи  ще има повишения на водните нива в реките западно от р. Искър. По-значителни ще са  във водосборите на реките Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар и Скомля. На 16 май нивата на реките в останалата част от басейна  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17 май водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, краткотрайни повишения в резултат на валежи са възможни в планинските части от водосборите на реките, както и в целите водосбори на р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 18 май речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

През нощта на 15 срещу 16 май  в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосборите на реките Тимок, Тополовец,  Войнишка,  Видбол, Арчар, Скомля и горните части от водосбора на река Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 16, 17 и 18 май  ще бъдат около средно многогодишните стойности. От вечерните часове днес и утре в сутрешните часове ще има повишение на водните нива на реките  Владайска,  Банкенска,  Искрецка, Батулийска и  Златна Панега и в средното и долното течение на основната река.  Във вечерните часове на 17 май  ще има повишение на водното ниво в долното течение на основната река. На 18 май  нивата на реките от водосбора ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 16, 17 и 18 май водните количества  ще  са около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения са възможни на 17 и 18 май в планинските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 май  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20 май  са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора , водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.