Не се очакват съществени изменения на речните нива

23.05.2018г.

Възможни са повишения на речните нива в резултат на валежи в Западнобеломорски басейн.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър от -21 см до +19 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките западно от река Искър са около и под праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -8 см до +2 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица с до -125/+119 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -12 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества при Белово и Пазарджик на река Марица и на река Сазлийка при Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре, речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните  часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, както и във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава и Височка (Сребърна). На 25 май речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите на добруджанските реки. На 26 май повишения на речните нива, в резултат на валежи са възможни в горните части от водосбора на река Искър и във водосборите на реките западно от река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 май 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. На 24 и 26 май в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите: над яз. Искър и река Малък Искър, в резултат на валежи. В останалите дни в периода от днес до 28 май речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като повишение в резултат на оттичане са възможни в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.