Не се очакват съществени изменения на речните нива

29.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на реките Огоста и Искър от -44 см до +32 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -12 см до +15 см. Водните количества на реките от басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на река Искър във високопланинските Рилски притоци при Боровец и с. Бели Искър са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива са се са останали без изменение. Регистрирани са понижения с до -2 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица -84/+83 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -22 см. до +16 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на река Сазлийка при Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +7 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на реките Лебница и Струмешница (притоци на р. Струма) и река Места при м. Момина кула са около праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества в басйна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 30 и 31 май и на 1 юни 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 30 и 31 май и на 1 юни 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 30 и 31 май и на 1 и 2 юни 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода от днес до 2 юни речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.