Не се очакват съществени изменения на речните нива

07.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и през следващите дни валежи не се очакват.

През денонощието (от 8 ч. на 5 до 8 ч. на 6 февруари) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишили или са се запазили без съществено изменение. По-значително повишения на нивата се наблюдават на реките от Черноморския водосбор  – р. Ропотамо при с. Веселие – 93 см, р. Камчия при с. Гроздьово – 58см. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи  води. Около прага за средни води е горното и средно течение на р. Марица. Около прага за ниски води e на р. Черни Вит при с. Черни Вит.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 18 см

Черноморски басейн: колебания от -2 см до + 93 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 84 см до + 27 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес са все още възможни повишения на нивата в долните части на реките Янтра и Русенски лом вследствие на оттичане. В останалата част от басейна нивата през следващите 1-2 дни ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на днес и утре ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 7, 8 и 9 февруари, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Днес все още са възможни повишения в долните части на водосбора, вследствие на оттичане. Водните количества на наблюдаваните станции ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 февруари водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес са възможни краткотрайни повишения вследствие на оттичане, но водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук